Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rady přispívající k úspěšné komunikaci

1. 1. 2018

Orientace v prostředí

Při vstupu do neznámé místnosti si všímejte:

- jak je místnost velká

- odkud dopadá světlo

- zda tam nejsou optické bariéry(sloupy atd.)

- jaká místa jsou k dispozici

 

Z nich si vyberte pokud možno taková

- abyste seděli zády ke zdi

- aby vám světlo nesvítilo do očí

- aby vám ve výhledu nepřekážely optické bariéry

- abyste ze svého místa mohli zaznamenávat pohyb v místnosti

 

     Můžete-li si vybrat tvar stolu u kterého budete sedět

- dejte přednost stolu kulatému (umožní vidět všem zúčastněným do tváře)

- dbejte na to,aby vám světlo nesvítilo do očí, aby byli osvětleni lidé, kteří s námi budou hovořit.

- jste-li pouze s jednou osobou (posaďte se naproti sobě, nikoliv vedle sebe)

- neseďte příliš blízko osoby, která s vámi chce mluvit (při odezírání potřebujeme zaostřit zrak na ústa hovořící osoby a to není možné z příliš malé vzdálenosti)

- stojíte-li, nechte si za sebou alespoň malou rezervu ( v případě nouze abyste měli kam ustoupit, kdyby vám mluvící osoba chtěla mluvit do ucha)

 

Říkej mi jak mluvím

- Po ohluchnutí dochází u každého člověka po určité době ke zhoršení

zvukové kvality řeči

- Hlas ohluchlého člověka může změnit svou výšku a melodii

- Čím déle člověk neslyší, tím jsou změny jeho hlasového projevu 

výraznější

- Čas od času se zeptejte slyšícího člověka, zda není narušena

vaše intonace nebo výslovnost některých hlásek

- Cvičte si hlas doma. Občas si zpívejte nebo čtete nahlas

Je důležité, aby se člověk, který s vámi mluví, díval při hovoru

na vás

- Pokud se dívá jinam, nepoznáte, zda vám rozumí a zda mluvíte

dostatečně nahlas vzhledem k hluku v okolí

- Při hovoru sledujte odezvy člověka, se kterým mluvíte

- Pokud se při vašem hovoru  občas rychle rozhlédne, může to být

pro vás signál, že pohledem kontroluje, nakolik jste svým příliš hlasitým

projevem vzbudili pozornost ostatních lidí

- Pokud se trochu nakloní vaším směrem, může to znamenat,

že váš hlas naopak v okolním hluku zaniká

- V obou případech se přímo zeptejte, zda máte mluvit více nahlas

nebo potichu

- Jste-li v prostředí, kde bývá proměnlivá hlasitost okolního zvuku,

domluvte si předem se svým slyšícím společníkem jednoduchý signál

k regulaci hlasitosti vaší řeči (např. opakované krátké zvednutí dlaně

obrácené směrem vzhůru -  signál k hlasitější řeči poklesávání dlaně

otočené směrem dolů - signál, ke ztišení hlasu)

- Než promluvíte, ujistěte se, zda máte „volný prostor“ pro svoji mluvu,

zda právě nehovoří někdo jiný. Protože těžko uhlídáte, ve kterém

okamžiku kdo promluvil, je dobré předem dát najevo, že se chystáte

něco říci.