Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poradenské centrum ( PC)

Úzce spolupracuje s logopedy, foniatry, tlumočníky do znakového jazyka, audioprotetickými firmami, firmami zajišťující kompenzační pomůcky a příslušenství ke sluchadlům.

Dále pak se základní organizací nedoslýchavých a základní organizací neslyšících v Táboře, s centry pro zdravotně postižené, obecními úřady měst a obcí, krajským úřadem.

 

Poradenské centrum provádí ambulantní i terénní služby

  • ambulantní - osobní návštěva zájemce či uživatele služby na pracovišti
  • terénní - vyžádaná služba zájemcem či uživatelem je uskutečněna v předem domluveném místě, termínu a čase např. v jeho bytě, v zařízení jako je Domov seniorů apod. (G - centrum Tábor, Veselí nad Lužnicí, Bechyně, Jindřichův Hradec, Písek, Soběslav)

Cíl

Snaží se svými službami usilovat o samostatnost osob se sluchovým postižením  a o jejich co největší nezávislost na druhých osobách.

Klienti 

Nedoslýchaví, neslyšící,uživatelé kochleárního implantátu, rodinní příslušníci sluchově postižených osob, dále veřejnost, neziskové organizace poskytující služby sluchově postiženým osobám a jejich rodinným příslušníkům.